Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – XXVII Niedziela zwykła

Na XXVII Niedzielę zwykłą Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 5, 1-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 4, 6-9), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 21, 33-43). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

POSŁUCHAJ ROZMOWY

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska