Zmiany strukturalne w Rakowie

rakow w poznaniu

Jak poinformowały władze klubu RKS Raków Częstochowa, nastąpiły zmiany w strukturach właścicielskich klubu. W wyniku umów zawartych w dniu 30 grudnia 2014, roku doszło do zmiany struktury właścicielskiej w RKS Raków Częstochowa S.A.

Posiadaczem stu procent akcji Klubu i jego jedynym właścicielem został Michał Świerczewski. Zmianie uległ również skład Rady Nadzorczej, której przewodniczącym został Michał Świerczewski. Prezesem Klubu pozostał Krzysztof Kołaczyk, który jest jedynym członkiem Zarządu Klubu i jedyną osobą upoważnioną do jego reprezentowania.

Mariusz Rajek