item-thumbnail

Kreator miejsc pracy

6 maja 2015

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nowych pracowników, mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Kreator miej...