155. rocznica Viktorii Mrzygłodzkiej

W roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W całym kraju realizowanych jest szereg przedsięwzięć, które mają przypomnieć wydarzenia sprzed 100 lat, ale także wartości takie jak miłość do ojczyzny, patriotyzm, odpowiedzialność za polskość, troskę o dobro narodowe i wartości chrześcijańskie.

We wspólną modlitwę za Ojczyznę oraz kształtowanie postaw patriotycznych w 155. rocznicę Viktorii Mrzygłodzkiej w czasie powstania styczniowego włączą się również mieszkańcy dzielnicy Myszkowa – Mrzygłód.

Szczegółowy program imprezy dostępny na plakacie: