38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. H. Poświatowskiej rozpoczęty

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłosił 38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. Jest to jedna z najstarszych tego typu imprez w kraju – jej tradycje sięgają 1974 r. Konkurs poetycki, którego celem jest pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk twórczych, ma zasięg ogólnopolski i od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem poetów z kraju oraz z ośrodków polonijnych.

– Kierujemy konkurs przede wszystkim do osób piszących. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia. Nie narzucamy żadnego zakresu tematycznego. Mamy nadzieję, że nagrodzeni pójdą dalej w kierunku pisania i będziemy mieli okazję jeszcze nie raz o nich usłyszeć – mówi Dorota Musiał – instruktor ds. literatury i teatru w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym oraz „debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wyniesie 3 tys. złotych. Uroczystości finałowe planujemy zorganizować w dniach 17-18 listopada, wtedy poznamy zwycięzców konkursu – tłumaczy Musiał. 

Prace konkursowe (zestaw wierszy zawierający do pięciu utworów) należy przesyłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej wydruk komputerowy formatu A-4 w czterech egzemplarzach na adres sekretariatu konkursu w terminie do 31 sierpnia 2017 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie na stronie www.rok.czestochowa.pl