Archidiecezja Częstochowska będzie pielgrzymować do Kalwarii Zebrzydowskiej

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Tradycyjnie na przełomie lipca i sierpnia wierni Archidiecezji Częstochowskiej udadzą się  do Kalwarii Zebrzydowskiej. 30 lipca będą przeżywać XXXVI pielgrzymkę do tego miejsca, tym razem jako dziękczynienie za 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.

O tradycji pielgrzymowania Kościoła częstochowskiego mówił ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy Archidiecezji:

-Mimo epidemii Archidiecezja Częstochowska po raz trzydziesty szósty chce pielgrzymować do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym roku ta pielgrzymka jest szczególna, bo związana z setną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II. Prekursorem tego pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej jest ks. abp Stanisław Nowak, arcybiskup senior, który sam pochodząc z spod Krakowa mocno związany był z Kalwarią Zebrzydowską. Do niej często już jako dziecko pielgrzymował. Do niej chętnie wraca, jak sam o sobie mówi, jest „kalwariarzem”, człowiekiem mocno zżytym z tym miejscem i dlatego też w wiernych archidiecezji na na czele której stanął, pragnął zaszczepić tę miłość do Kalwarii, do Matki Bożej i do Męki Pańskiej. Kalwaria Zebrzydowska łączy w sobie te dwa wymiary: jest sanktuarium maryjno-pasyjnym.

Kalwaria Zebrzydowska nieodłącznie związana jest z postacią św. Jana Pawła II:

-W tym roku także mimo ograniczeń, mimo przeszkód, będziemy pielgrzymować. W tym roku pielgrzymka ma swój szczególny rys. Jest to rok stulecia urodzin św. Jana Pawła II, który sam często też wspominał o tym, że Kalwaria była dla niego miejscem wyjątkowym. To tam pielgrzymował ze swoim ojcem. Tam w Matce Bożej rozpoznał swoją matkę, kiedy stracił te ziemską. Tam często wracał i często mówił o tym miejscu. Często także wędrował tam po dróżkach rozważając i powierzając Bogu te najważniejsze sprawy.

Przy okazji pielgrzymki niezwykle ważne są kwestie organizacyjne:

-Wszystkich pielgrzymów prosimy o zabranie ze sobą suchego prowiantu, krzesełka turystycznego, bo rozważanie Dróżek Pańskich trwa bardzo długo. Prosimy także o zebranie nakrycia głowy i płaszcza przeciwdeszczowego. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność i każdą pogodę. Przypominam także o wymogach dotyczących bezpieczeństwa. Wszystkich organizatorów i uczestników prosimy o to, by przestrzegali zaleceń i wymogów państwowych także po to by, nasze pielgrzymowaniu mogło być bezpieczne, ale i po to byśmy też mogli wracać tam bezpiecznie i prosić dobrego Boga, by następna pielgrzymka mogła odbyć się bez problemów i trudności.

Ks. Mariusz Bakalarz poinformował także o organizatorze tradycyjnej pielgrzymki:

-Jak zawsze organizatorem naszego pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej jest ksiądz prałat Stanisław Gasiński, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Praszce i kustosz archidiecezjalnego sanktuarium pasyjno-maryjnego na Kalwarii w Praszce. Nasza Kalwaria praszkowska jest taką małą Kalwaria również tam znajduje się ukoronowany papieskimi koronami wizerunek Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać pod numerem tel. 34 35 90-869 oraz na stronie internetowej sanktuarium maryjnego w Praszce.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest jednym z ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego. Łączy zarówno kult Chrystusa cierpiącego, jak i Matki Bożej. W sanktuarium znajduje się obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej.

JS