„DIVERSITA – RÓŻNORODNOŚĆ” Adrianny Zawadzkiej w Radomsku

wystawa

14 czerwca o godz. 17:00 zapraszamy do Galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku na wernisaż Adrianny Zawadzkiej „DIVERSITA – RÓŻNORODNOŚĆ”.
Adrianna Zawadzka, absolwentka Liceum Plastycznego im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Studentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunkach Grafika oraz Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. Autorka wielu warsztatów plastycznych dla dzieci. Stypendystka Rektora Uczelni w latach 2011-2014. Interesuje się grafiką warsztatową: druk płaski, wklęsły i wypukły, dodatkowo do każdej z nich stosuje eksperyment malarski.