Konkurs literacki dla młodzieży

rodzina1

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zaprasza młodzież do udziału w konkursie literackim organizowanym z okazji piętnastych Radomszczańskich Dni Rodziny. O szczegółach mówi dyrektor biblioteki – Anna Kosendek: [audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/03/strona-www.mp3]

Prace należy składać w czterech egzemplarzach w terminie do 16 maja 2014 r. (w przypadku wysłania pracy pocztą decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4
97-500 Radomsko
lub osobiście w sekretariacie biblioteki z dopiskiem na kopercie „konkurs”.
Oto zaproponowane przez organizatorów tematy:
1. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – zinterpretuj słowa Janusza Korczaka, wykorzystując swoje obserwacje i wiedzę.
2. „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Odnieś się do słów Jana Pawła II, odwołując się do swoich obserwacji i do poznanych tekstów kultury.
3. „Ocalić od zapomnienia” (K.I. Gałczyński). Jakie dobro, inspirowane osobą i nauczaniem Jana Pawła II , ocalało, a jakie chciałbyś ocalić w sobie i swojej rodzinie?
4. Podziel się refleksjami na temat: „Twój los zależy od twoich nawyków” (Brian Tracy).
5. Współczesny człowiek uwikłany w sieci różnych uzależnień. Rozwiń temat, odwołując się do różnych tekstów kultury i przykładów życia codziennego.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody.