Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna” w Łazach

konkurs lazy SIT

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Kulturniak” i Miejski Ośrodek Kultury w Łazach. Celem konkursu jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych, pobudzenie aktywności twórczej wśród mieszkańców, popularyzacja sztuki ludowej.
Konkurs adresowany jest do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat z terenu miasta i gminy Łazy.
Każdy uczestnik, może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę przestrzenną o dowolnych wymiarach i w dowolnej technice.
Termin składania prac w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach ul. Kościuszki 5 do dnia 08.04.2014r.
Organizator powoła niezależne Jury, które dokona oceny i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas trwania „Kiermaszu Wielkanocnego” 12.04.2014r. o godz. 15.00.
Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora i będzie je można oglądać na wystawie pokonkursowej w Izbie Pamięci w budynku Dworca Kolejowego.
Wszelkich informacji udziela pani Renata Maier-Hoppe, nr tel.: 731 083 383