Konkurs plastyczny w Muzeum Złotopotockim

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku już po raz czwarty organizuje konkurs plastyczny. Tegoroczny temat to „Rok rzeki Wisły – piękno ojczystego pejzażu”. W czwartek, 8 czerwca, o godz. 15:00 w siedzibie Muzeum odbędzie się jego rozstrzygnięcie. Aleksandra Kowalska, asystent muzealny Działu Edukacji, zaprasza na rozdanie nagród i wyróżnień, a także na wystawę pokonkursową:

– Bardzo serdecznie zapraszamy nie tylko uczestników i nagrodzonych, ale również wszystkich miłosników Złotego Potoku, miłośników Muzeum i – sztuki. Czwarta edycja pokonała wszystkie trzy pozostałe pod względem frekwencji. Zazwyczaj wspływało ponad sto prac, natomiast na czwartą edycję konkursu plastycznego wpłynęło 221 prac. Serdecznie dziękujemy nie tylko uczestnikom, ale również opiekunom.

Technika prac była określona w regulaminie:

– Malarstwo to nie tylko tradycyjne farby akwarelowe czy plakatowe – mówi Kowalska – ale też tempery, akryle. Można też było posłużyć się pastelą suchą lub tłustą, a także akwarelą ołówkową. Wpłynęło kilkanaście prac, w których widać było świadomość uczestnika – ucznia, który posługiwał się kredką, jednakże tworzył piękne plamy barwne, gdzie nie było widać kreski, ale przenikanie kolorów.

Wystawę pokonkursową można będzie oglądać do końca czerwca w godzinach pracy Muzeum. Na stronie internetowej www.muzeum.janow.pl są już zamieszczone zdjęcia z prac komisji konkursowej, po ogłoszeniu wyników będzie można tam obejrzeć także nagrodzone i wyróznione prace.

W skład jury wchodzą: przewodnicząca: Aleksandra Kowalska – Asystent Muzealny Działu Edukacji, artysta plastyk, członkowie: Danuta Kuczyńska – Prezes Jurajskiego Stowarzyszenia Nowa Tradycja; Ewa Powroźnik – Prezes Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza w Częstochowie, artysta plastyk; Justyna Siemion – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, historyk; Anna Tarczyńska – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie, artysta plastyk.

AD