Konsultacje w SOSW

biblioteka-publiczna-miejscem-pelnym-niespodzianek-2013-r[8](1)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie działa już 14 lat.  Placówka obejmuje opieką, nauczaniem, wychowaniem i rewalidacją dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład Ośrodka wchodzą trzy szkoły oraz grupy wychowawcze w internacie.

Jak wiele razy wcześniej, Edukacyjne Centrum Konsultacji przy SOSW nr 1 zaprasza na konsultacje, które odbędą się jutro, 16 października, przy ul. Legionów 58 w Częstochowie. Specjalista w zakresie resocjalizacji i trudnych zachowań i oligofrenopedagog będą przyjmować od 15 do 16. Terapeuta specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, socjoterapeutka i oligofrenopedagog natomiast od 16 do 17.

Źródło: foto. http://www.sosw1.czest.pl/