Magia słowa – warsztaty recytatorskie

magia słowa baner

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza młodzież gimnazjalną na cykliczne spotkania warsztatowe „Magia słowa”. 26 czerwca zajęcia te odbędą się już po raz trzeci. Uczestnicy, przez cztery godziny będą mogli zapoznawać się z zasadami sztuki żywego słowa. Warsztaty recytatorskie będą prowadzone przez aktorów i instruktorów teatralnych, mających doświadczenie w pracy z dziećmi. Każdy uczestnik powinien przygotować jeden tekst poetycki i fragment prozy.

Warsztaty są bezpłatne, jednak ilość miejsc została ograniczona do 16 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółówe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie: www.rok.czestochowa.pl