Msza św. z racji 56. rocznicy śmierci biskupa Zdzisława Golińskiego

W dniu 5 lipca (piątek), o godzinie 18:00 w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie sprawowana będzie pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Przybylskiego uroczysta Msza święta z racji 56. rocznicy śmierci biskupa Zdzisława Golińskiego, drugiego biskupa Diecezji Częstochowskiej.

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa, nasz biskup Zdzisław, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Częstochowski, wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

źródło: archiczest.pl