„Niemieckie Requiem” w Filharmonii Częstochowskiej

W piątek 9 czerwca, o godz. 19:00 w Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej zabrzmi „Niemieckie Requiem” Johannesa Brahmsa.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej

Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” (przygotowanie Janusz Siadlak)
Chór Filharmonii Łódzkiej (przygotowanie Dawid Ber)

Ewa Biegas – sopran, Adam Szerszeń – baryton

Adam Klocek – dyrygent

W programie: Johannes Brahms – Niemieckie Requiem op. 45


Niemieckie Requiem zajmuje szczególne miejsce w całej twórczości Johannesa Brahmsa. 

Kompozytor w swoim dziele mówi fragmentami Pisma Świętego, z którego sam dokonał wyboru wersetów ksiąg Starego i Nowego Testamentu, tworząc idealną artystycznie kompilację tekstów. Muzyka niezwykle konsekwentnie podąża za warstwą słowną. 

Brahms rozpoczyna dzieło ewangeliczną obietnicą: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

Niemieckie Requiem przeznaczone jest na wielką orkiestrę symfoniczną,  chór  mieszany  oraz  solistów  –  baryton  (cz.  III  i  VI)  i  sopran  (cz.  V). 

Brahms nadając tytuł, nawiązał do mszy żałobnej obecnej w liturgii rzymskiej,  jednak pod względem formalnym kompozycja ma niewiele wspólnego z missa pro defunctis.
Celowo odróżnił dzieło od wszelkich kantat, oratoriów kościelnych i mszy.

Wielokrotnie podkreślał uniwersalny charakter i przeznaczenie dzieła.  Jak sam pisał: „Jeśli chodzi o tekst wyznam, że nazwę niemieckie chętnie zastąpiłbym słowem ludzkie”.