O roli pielęgniarki w Wyższej Szkole Zarządzania

Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych zaprasza na bezpłatną konferencję naukowo-szkoleniową zatytułowaną „Rola pielęgniarki w ochronie zdrowia”, która odbędzie się 14 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie uczelni przy ul. 1-go Maja 40.

Konferencję otworzy uroczyste czepkowanie studentów pierwszego roku pielęgniarstwa — mówiła Adrianna Kosior-Lara, organizatorka seminarium.

Następie, w trakcie wykładów, chcielibyśmy podkreślić rolę pielęgniarki i jej kompetencji zawodowych wynikających z obecnego systemu ochrony zdrowia. Będą też poruszane obszary tematyczne zawarte w strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz nowy temat — symulacje medyczne jako metoda kształcenia przyszłych pielęgniarek. Prelegentami będą pielęgniarki, które podzielą się swoimi badaniami, zdobytą wiedzą i doświadczeniem — tłumaczyła.

Organizatorka wyjaśniała również, dlaczego akurat w tej uczelni ma miejsce takie szkolenie oraz gdzie należy zgłaszać chęć uczestnictwa.

Wyższa Szkoła Zarządzania już od lat kształci pielęgniarki i to jest dominujący kierunek w tej szkole. Obecnie otwieramy salę symulacji medycznych dla pielęgniarek i chcielibyśmy przedstawić, jak wygląda kształcenie tego typu. Udział w konferencji można zgłaszać na adres e-mailowy a.lara@wsz.edu.pl — mówiła organizatorka.

Warto nadmienić, że wystąpienia prelegentów zostaną opublikowane w zeszytach naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

DC
Fot. Pixabay.com