Patriotyczne oblicza muzyki

Rok 2018 jest rokiem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy, w tym również mieszkańcy naszego miasta, świętują obchody podczas różnorodnych uroczystości. Na każdej z nich obowiązkowym elementem jest odśpiewanie hymnu narodowego.

„Mazurek Dąbrowskiego” to przykład utworu, który wykonywany jest w postawie stojącej. O innych takich utworach rozmawiamy z pracownikiem impresariatu Filharmonii Częstochowskiej, Dariuszem Madejskim:

Temat jest szeroki o tyle, że w Polsce duże znaczenie ma tradycja, czyli nie tylko to, co mówi etykieta. Ta tradycja w naszym kraju poszerzyła się, ponieważ w postawie stojącej wykonuje się utwory takie jak: „Bogurodzica”, „Rota”, czy „Boże, coś Polskę”. Ludzie z szacunku i poczucia odruchu patriotycznego z czasem uznali, że to są tak wyjątkowe dzieła, że zasługują na takie wyróżnienie.

Ciekawym przykładem utworu wpisującego się w nurt patriotyczny jest pieśń „Legiony” znana też pod nazwą „My, Pierwsza Brygada”. Istnieje kilka wersji słów utworu.

Oficjalne początki tego utworu to rok 1914, kiedy to wszedł do kanonu pieśni, które stały się bliskie żołnierzom i z czasem nabrały ogromnej wartości. W 2007 roku kompozycja ta została uznana przez Ministra Obrony Narodowej za hymn reprezentacyjny Wojska Polskiego. Na tym przykładzie widać, że historia takiej muzyki jest wciąż żywa – mówi Dariusz Madejski.

Przykłady wykorzystania patriotycznych motywów w muzyce znajdziemy również w utworach polskich kompozytorów, m.in.: Karola Szymanowskiego, Zygmunta Noskowskiego, Fryderyka Chopina, czy Ignacego Jana Paderewskiego. Utwory Chopina i Paderewskiego zabrzmią już w sobotę na Koncercie Patriotycznym w Filharmonii Częstochowskiej, na który zaprasza Dariusz Madejski:

Koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbędzie się 10 listopada o godzinie 18.00 w Filharmonii Częstochowskiej. W wykonaniu orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Justyny Maj i z udziałem solisty Zbigniewa Raubo usłyszymy dwie kompozycje. Są to: Koncert fortepianowy a-moll Ignacego Jana Paderewskiego oraz Fantazja na tematy polskie A-dur Fryderyka Chopina, będące sztandarowymi przykładami muzyki utożsamianej z nurtem niepodległościowym.

Bilety na koncert można nabyć w kasie filharmonii.

KF