Raków – z dziejów dzielnicy Częstochowy

W nawiązaniu do obchodzonej w zeszłym roku 90. rocznicy przyłączenia Rakowa do Częstochowy, Muzeum Częstochowskie wspólnie z Archiwum Państwowym w Częstochowie przygotowały wystawę historyczną „Raków – z dziejów dzielnicy Częstochowy”. Otwarcie wystawy już w najbliższy piątek 27 września w Ratuszu na Placu Biegańskiego o godzinie 18.00. O tym co będzie można zobaczyć na wystawie mówi Ewa Dubaj z Archiwum Państwowego w Częstochowie:
– Na wystawie zaprezentowane zostaną przede wszystkim pamiątki z okresu włączania dzielnicy w granice miasta Częstochowy, jak i z lat późniejszych, kiedy ta dzielnica tak naprawdę dawała napęd naszemu miastu. Wszyscy wiemy, że na Rakowie mieszkała większość pracowników największego wówczas zakładu pracy, jakim była Huta Częstochowa, później przemianowana na Hutę im. Bolesława Bieruta. Zaprezentujemy również nasze zasoby, czyli zasoby Archiwum Państwowego w Częstochowie. Będą tam dokumenty potwierdzające włączenie osady fabrycznej Raków, bo tak się ona wówczas nazywała, w struktury miasta Częstochowy. Co ciekawe, będą też dokumenty pokazujące początki klubu sportowego Raków, występującego wcześniej pod nazwą Racovia.
Przedstawiane materiały historyczne pochodzą ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, Archiwum Państwowego w Częstochowie, Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej (filia na Rakowie). Szereg cennych historycznych przedmiotów użyczyli redakcja „Głosu Hutnika” oraz prywatni kolekcjonerzy.

ZD

foto źródło: www.staraczestochowa.pl