„Stok nie jest dla bałwanów”

To tytuł konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.

Zainteresowani mogą rysować, malować, fotografować, a także używać programów komputerowych. O zasadach konkursu mówi st. asp. Marta Kaczyńska:

W konkursie mogą brać udział prace, które są wykonane indywidualnie, bądź zespołowo. Taki zespół może liczyć do trzech osób. Są dwie kategorie wiekowe. Pierwsza to dzieci od 5 do 10 lat i tutaj wymagany jest rysunek lub fotografia. Druga kategoria wiekowa od 11 do 16 lat i tutaj już w formie plakatu bądź fotografii. Warunkiem uczestnictwa jest oczywiście nadesłanie zgłoszenia na temat dowolnej techniki rysunkowej, bądź malarskiej do 1 marca na adres Biura Komendy Głównej Policji w Warszawie z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150. Informacje dostępne są również na naszej stronie internetowej. Plakat lub rysunek musi być też podpisany przez opiekuna prawnego.

Do nadsyłania prac pozostał już więc tylko miesiąc. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r.

KF