Niepełnosprawni otrzymają pomoc asystenta

Częstochowa przystąpiła do rządowego programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, mającego na celu wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pełnoletnich osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Program finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu

Czytaj dalej