item-thumbnail

Niedziela Gaudete

10 grudnia 2020

Trzecia niedziela Adwentu to w Kościele katolickim nosi nazwę „Gaudete”. Pochodzi ona od łacińskiego czasownika „gaudere”. Oznacza wezwanie do radości...

1 2