10 grudnia Dniem Praw Człowieka

Oficjalne logo praw człowieka/źródło: humanrightslogo.net

Wszystko zaczęło się 10 grudnia 1948 roku, w momencie podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od tego dnia corocznie na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Człowieka, poświęcony orędownikom dążącym do zapewnienia ochrony praw własnych oraz innych ludzi.

Wiele osób na całym świecie jest prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. W Polsce na mocy Konstytucji każda osoba przebywająca na terytorium naszego kraju może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, w której czuje naruszenie swoich praw np. ze strony instytucji publicznych.

– Tak naprawdę każdy obywatel może zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich z jakąkolwiek sprawą, jeśli odczuwa niewłaściwe działania np. ze strony swojego włodarza miasta, organu Samorządu Terytorialnego, czy innych, przeróżnych instytucji – mówiła Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Takich spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich w całej Polsce wpływa ok. 50-60 tys. rocznie.

– Biuro Terenowe w Katowicach pryzmuje rocznie kilka tys. spraw, wliczając w to interwencje telefoniczne, pisma, które wpływają do siedziby oraz rozmowy osobiste z interesantami. Epidemia powiększyła te statystyki, ponieważ doszły nam sprawy związane z „zamknięciami” na kwarantannach. Oprócz tego najwięcej zwieszaków wpływa zwykle z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego oraz funkcjonowania służby zdrowia – dodał pełnomocnik.

Przy tworzeniu współczesnej definicji Praw Człowieka duży wpływ miało nauczanie Kościoła. Przykładem może być np. Sobór Watykański II.

– Tutaj interesują nas dwa dokumenty, mianowicie Konstytucja Duszpasterska o Kościele w Świecie współczesnym „Gaudium et spes” oraz Deklaracja o Wolności religijnej „Dignitatis humanae”. Jest to o tyle ważne, że mamy duży udział Karola Wojtyły przy wypracowywaniu tych dokumentów, które stały się inspiracją dla późniejszych, pojawiających się w międzynarodowym publicznym prawie człowieka, a mianowicie zapisów antydyskryminacyjnych, z powodu np. rasy, religii, kultury, itd. – wyjaśnił ks. dr Krzysztof Orzeszyna, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Dzień Praw Człowieka formalne ustalono 4 grudnia 1950 roku na 317. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas której zaproszono wszystkie państwa członkowskie i inne zainteresowane organizacje do świętowania. Obchody mają przede wszystkim na celu poszerzenie wiedzy na temat Deklaracji i jej znaczenia. 10 grudnia jest kulminacyjnym punktem inicjatywy, ponieważ kampania z okazji Dnia Praw Człowieka trwa cały rok. Prowadzi ją Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka, który wspomagany jest przez agendy ONZ, departamenty, fundusze i inne organizacje.

BNO