103 lata polskiej Służby Więziennej

Służba więzienna to bardzo ciężka praca, wymagająca m.in. odporności psychicznej, odpowiedzialności i odwagi. Obchodzone dziś Święto Służby Więziennej upamiętnia dekret Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Służba Więzienna na przestrzeni lat znacząco się zmieniła. Polepszyły się m.in. warunki służby i pracy. Na każdym kroku widać też zmodernizowaną infrastrukturę, nowoczesne wyposażenie oraz środki ochrony osobistej czy umundurowanie.

– Dużo wysiłku wkładamy w to, aby służba więzienna była rozpoznawalna na zewnątrz, a nasza praca doceniana i dostrzegana, także poza więziennymi murami. Jako funkcjonariusz angażujemy się w życie społeczne, bierzemy udział w akcjach charytatywnych i pomocowych, jak chociażby regularne oddawanie krwi czy niedawne oddawanie osocza. Każdego roku w dniu Święta Służby Więziennej rusza też coroczna akcja „Służymy pomocą – mamy to we krwi”. Praca w służbie więziennej to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, z którą funkcjonariusze mierzą się na co dzień. To odpowiedzialność za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, za zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz zakładów karnych, za praworządne wykonanie kary i za resocjalizacje. Jest to też odpowiedzialność za to, aby znaleźć do każdego osadzonego drogę, aby chciał zmienić swoje dotychczasowe zachowanie, myślenie i sposób funkcjonowania. Temu służy praca, terapia, programy resocjalizacyjne, ale też angażowanie skazanych w życie społeczne w to, co jest ważne w danym czasie dla społeczeństwa poza murami – mówiła mjr Justyna Siedlecka, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

Służba więzienna to trzecia co do wielkości formacja mundurowa w kraju, mająca już ponad stuletnią tradycję. Nieustannie formacja ta przechodziła przez różne dzieje, ściśle związane z sytuacją w kraju.

– Chcemy czerpać z tradycji najlepsze wzorce oraz przypominać bohaterów straży więziennej, którzy zapłacili najwyższą cenę za niezłomność i przywiązanie do wartości – powiedział ppłk Łukasz Górny, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach i dodał: – Nazwiska wielu z nich wyryte są obok nazwisk żołnierzy i policjantów w miejscach naszej szczególnej pamięci, ale jakże wielu spoczywa nadal w bezimiennych grobach. Szanując historię i tradycje spoglądamy w przyszłość, starając się budować nowoczesną formację, jakże ważną dla właściwego funkcjonowania państwa i bezpieczeństwa obywateli. Miarą tej nowoczesności jest zmodernizowana infrastruktura, systemy teleinformatyczne, uzbrojenie, sprzęt ochrony osobistej, system szkoleń czy wzrost uposażeń. Ogromną rolę spełniła w tym zakresie pierwsza kompleksowa ustawa modernizacyjna, która pozwoliła zmienić obraz w bardzo wielu aspektach naszej działalności. W ramach służby więziennej funkcjonuje też system dozoru elektronicznego, którego trzy sekcje ulokowane są właśnie w naszym regionie i osiągają one najwyższe wskaźniki w kraju. Niezmiernie też od wielu lat stawiamy na program „praca dla więźniów”, który przynosi efekty, zarówno resocjalizacyjne, społeczne, jak i ekonomiczne, żeby wspomnieć choćby Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej czy Fundusz Aktywizacji Zawodowej. Współpracę z naszymi jednostkami cenią sobie szczególnie zarówno lokalne samorządy, jak i prywatni kontrahenci. Nowoczesna służba więzienna ze swoją aktywnością wychodzi poza mury więzienne. Aktywizujemy osadzonych, by na różne sposoby pomagali społeczeństwu, zwłaszcza tym osobom i grupom, które tej pomocy szczególnie potrzebują – powiedział ppłk.

Więzienia w województwie śląskim skupione są w ramach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. To największy region na penitencjarnej mapie Polski, stanowiący siedem Aresztów Śledczych, sześć Zakładów Karnych oraz cztery oddziały zewnętrzne. We wszystkich tych lokalizacjach znajduje się blisko 6,5 tys. osadzonych oraz ponad 2,5 tys. funkcjonariuszy i osób cywilnych.

BNO

Skip to content