„Wirtualne czeki” na łączną kwotę prawie 134 mln zł trafiły dziś do samorządów. Dobre wiadomości, o przyznaniu dofinansowania do realizacji inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przekazali podczas wideokonferencji z samorządowcami wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz wicewojewodowie Jan Chrząszcz i Robert Magdziarz.
– Chcemy, aby te inwestycje w samorządach ruszyły jak najsprawniej, dlatego że jest to jeden z podstawowych mechanizmów wychodzenia z tej trudnej sytuacji w Polsce. W Państwa gminach to są miejsca pracy, to jest płatność finansowa, to jest płynność finansowa przedsiębiorstw – to wszystko, co jest w tej chwili bardzo ważne także z punktu widzenia Państwa dochodów i realizacji poszczególnych zadań na rzecz mieszkańców – mówił podczas wideokonferencji z samorządowcami z subregionu centralnego wojewoda Jarosław Wieczorek. Jak wyjaśnił, wspomniane środki o łącznej wartości 133 901 719,83 zł to środki na nowe zadania. – Są jeszcze zadania kontynuowane, które Państwo realizują i na to środki też zostały przyznane – zaznaczył. Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego, w ramach naboru wniosków do dofinansowania z FDS na 2020 rok, wynosi bowiem w sumie 160,8 mln zł.

Ponad 70 nowych inwestycji

W ramach przekazanych dziś promes w naszym województwie z Funduszu Dróg Samorządowych zostaną zrealizowane 72 zadania. Największe środki, czyli w sumie ponad 13,5 mln zł, trafią do powiatu zawierciańskiego oraz leżących w jego obrębie miasta Zawiercie i gminy Ogrodzieniec. W ramach tych środków przebudowane zostaną 3 drogi powiatowe, zrealizowany zostanie czwarty etap budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu, przeprowadzona zostanie przebudowa ul. Technologicznej i remont chodnika przy ul. Kresowej w Zawierciu, a w celu poprawy dostępności do centrum administracyjno-kulturalno-oświatowego przebudowane zostaną również 3 drogi gminne w Ogrodzieńcu.
Niewiele mniej, bo 13 mln 422 tys. zł, trafi do rejonu powiatu cieszyńskiego. Dzięki rządowemu wparciu zostanie tam przeprowadzonych 6 drogowych inwestycji, w tym rozbudowa drogi powiatowej w Hażlachu, remont 1-kilometrowego odcinka drogi ze Skoczowa do Brennej, przebudowa dwóch ulic w Kończycach Wielkich czy ulicy Zielonej w Strumieniu.
„Rekordzistą” jeśli chodzi o środki przyznane na jedno zadanie jest z kolei Jastrzębie-Zdrój, do którego trafi aż 12 710 074,50 zł. Środki te pozwolą na rozbudowę odcinka al. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniem oraz budowę wiaduktu. Niemałe środki otrzymało też Jaworzno, gdzie dzięki 5-milionowemu dofinansowaniu przebudowana zostanie ul. Martyniaków.
Warto również dodać, że najwięcej inwestycji drogowych w ramach FDS zrealizowanych zostanie w rejonie powiatu kłobuckiego, a dokładnie w gminach: Panki, Krzepice, Przystajń, Opatów, Miedźno i Kłobuck, które otrzymały środki na realizację w sumie 9 zadań o łącznej wartości prawie 8 mln zł.

źródło: ŚUW

Skip to content