Rok 2018 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego

Osadzeni dość mocno w nowym 2019 roku spoglądamy na rok ubiegły. Dla każdego był na pewno inny, dla jednych lepszy, dla drugich gorszy. A jak przedstawiał się rok 2018 w Częstochowie pod względem prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego spraw? Czy powinniśmy się cieszyć, czy smucić? Zapytaliśmy o to kierownika urzędu Rafała Bednarza:
– Trochę mniej nam się dzieciaków urodziło w 2018 roku. To około 100 urodzeń mniej. Zanotowaliśmy blisko 2700 urodzeń. Nadmienię, że to nie są tylko mieszkańcy Częstochowy, ale wszystkie dzieci urodzone w Częstochowie. Wśród urodzonych więcej było chłopców, ok. 55%. Część dzieci rodziła się też za granicą, najczęściej w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Holandii i Irlandii. Wszystkich zarejestrowanych aktów urodzeń z zagranicy było ok. 400. Najczęściej nadawanym imieniem była Lena. Drugie miejsce zajęła Maja, trzecie Julia. Wśród chłopców wygrał Antoni, drugie miejsce popularności zajął Jakub, a następnie Szymon i Aleksander.
Jak poinformował kierownik Bednarz w zeszłym roku w Częstochowie było ponad 3800 zgonów, co jest liczbą o 200 większą niż w roku 2017. Pocieszające natomiast jest to, że aż 1039 par postanowiło zawrzeć związek małżeński.

ZD

Skip to content