Ruszył nabór do wojska

Ruszyła kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu częstochowskiego. Do naboru wzywani są zarówno wszyscy mężczyźni z rocznika 2000, jak i starsi, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w naborze w poprzednich latach.

O szczegółach opowiada podpułkownik Adrian Klimek, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie.

– Kwalifikacja wojskowa ma na celu określenie przydatności młodego człowieka do służby wojskowej, głównie pod względem zdrowotnym. Podczas kwalifikacji zakładana jest ewidencja wojskowa. Każdy, który przejdzie kwalifikację, otrzyma książeczkę wojskową i wedle ustawy przejdzie do rezerwy – dodaje.

Nie zawsze przeniesienie do rezerwy było natychmiastowe. Przypomnijmy, że ostatni pobór do wojska w Polsce odbył się w 2008 roku, a oficjalnie zawieszenie zasadniczej służby wojskowej miało miejsce 1 stycznia 2010 roku. Temat obowiązku służby wojskowej niósł za sobą wiele kontrowersji i dyskusji, co do jej zasadności.

– Moim zdaniem obowiązkowa służba wojskowa słabo się sprawdzała, ponieważ nie każdy się do tego nadawał. Nie wszyscy byli mentalnie i fizycznie do tego przygotowani. Jeśli ktoś naprawdę jest przekonany, że będzie miał do tego predyspozycje, to sam pójdzie do czynnej służby. Wydaje mi się, że jakość wojska będzie wtedy lepsza.

Kluczowym elementem kwalifikacji są badania lekarskie. To na ich podstawie komisja wojskowa przypisuje uczestnikowi jedną z czterech kategorii zdolności do służby.

– W większości będzie to na pewno kategoria A, czyli zdolność do służby wojskowej. Może być również kategoria czasowej niezdolności, np. na pół roku lub rok (B6 lub B12). Mogą także zdarzyć się osoby, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na służbę. Otrzymają oni kategorię D, czyli niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju lub E – niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju i wojny – informuje podpułkownik Adrian Klimek.

Do kwalifikacji mogą zgłaszać się ochotniczo kobiety, które są zainteresowane służbą. Obowiązkowo natomiast, będą wzywane absolwentki szkół medycznych.

BNO