2 mln zł dla oddziału obserwacyjno-zakaźnego przy ul. PCK

choroba-krz-ryg-paw-kmi

To jedyny oddział zakaźny w północnej części województwa śląskiego. Teraz zostanie zmodernizowany. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie wzbogaci się m.in. o boksy Meltzera.

Urząd Marszałkowski w Katowicach informuje, że władze centralne przeznaczą w formie dotacji z budżetu państwa ponad 1 mln zł na modernizację oddziału, drugie tyle jest natomiast zarezerwowane w budżecie województwa śląskiego.

Program modernizacji oddziału nie uniemożliwi przyjmowanie pacjentów. – Będą kładzione nowe tynki, nowe wykładziny podłogowe, instalacje elektryczne, drzwi. Będzie zmieniony rozkład pomieszczeń. […] Szpital już posiada projekt architektoniczny, pozwolenie na budowę, jak tylko otrzymamy te środki, możemy przystąpić do realizacji inwestycji – mówi rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, Magdalena Sikora.

Jeżeli do boksów Meltzera nie będą kierowane wysokozakaźne przypadki, izolatki będą wykorzystywane przez innych pacjentów. – Każda z tych izolatek jest wyposażona w indywidualny system wentylacyjny, co powoduje, że powietrze nie przedostaje się z pomieszczenia izolatki do innych pomieszczeń. […] Personel przebiera się w kombinezon ochronny w tzw. szatni czystej, przechodzi do śluzy, następuje wymiana powietrza i dopiero wtedy wchodzi do sali izolatki. Każda z tych izolatek ma swoje pomieszczenia sanitarno-higieniczne – mówi Magdalena Sikora. Pomieszczenia będą przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Według Urzędu Marszałkowskiego izolatorium z dwoma stanowiskami, tzw. boksami Meltzera, zostanie wydzielone w północnej części parteru. Łączna wartość projektu modernizacji Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym wynosi ok. 2,2 mln zł. Oddział obserwacyjno-zakaźny ma obecnie 26 łóżek.

Krzysztof Rygalik

Skip to content