62 tys. papierosów bez polskiej akcyzy

papierosy

W 2015 r. częstochowscy funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili z funkcjonariuszami Urzędu Celnego 29 wspólnych działań. W konsekwencji ujawniono wyroby tytoniowe i alkoholowe bez polskich znaków akcyzy wycenione na ponad 145 tys. zł.

– Strażnicy i celnicy przejęli w 2015 r. na terenie Częstochowy 62 tys. 180 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, 863 litry alkoholu niewiadomego pochodzenia bez polskich znaków akcyzy, a także 67 kilogramów tytoniu luzem bez polskich znaków akcyzy. Gdyby ten towar udało się wprowadzić do obrotu, Skarb Państwa straciłby na podatku akcyzowym ponad 133 tys. zł – mówi Artur Kucharski ze Straży Miejskiej.

Współpraca między funkcjonariuszami Straży i Urzędu trwa od lat. Akcje wymierzone w unikanie uiszczania podatku są prowadzone również obecnie. – W styczniu i w lutym przeprowadziliśmy kilka skutecznych działań na terenie Częstochowy, głównie w dzielnicy Tysiąclecie czy też Stare Miasto – mówi Artur Kucharski. Dla przykładu w czwartek 11 lutego na jednej z częstochowskich posesji funkcjonariusze ujawnili prawie 65 litrów alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz 3,5 kilograma tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Wartość zatrzymanego towaru wyceniono na ponad 7 tys. 200 zł.

Krzysztof Rygalik

Skip to content