Na Jasnej Górze rozpoczęto obchody 750. rocznicy śmierci bł. Ojca Euzebiusza z Ostrzyhomia – założyciela Zakonu. To szczególny moment wzywający do tego, aby najbliższy rok przeżyć w dziękczynieniu za sięgające XIII wieku początki wspólnoty zakonnej.

Idąc za głosem Boga, Euzebiusz opuścił umiłowaną samotność i skupił naddunajskich pustelników w jedną wspólnotę, razem z nimi wybudował na Węgrzech klasztor i kościół Św. Krzyża w 1250 roku, który stał się kolebką Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. W związku z 750. rocznicą śmierci Założyciela Zakonu paulini przygotowują różne wydarzenia religijne oraz te, mające przybliżyć postać błogosławionego.

Pojawi się „PALOS-BUS”, czyli mobilna wystawa przygotowana przez zakonników węgierskich, którą w Budapeszcie otworzył kard. Peter Erdo. Po kilku dniach mobilne muzeum wyruszy w trasę do Polski. 25 stycznia niezwykłą ekspozycję na Jasnej Górze zainauguruje przełożony generalny Zakonu o. Arnold Chrapkowski. Następnie „PALOS-BUS” będzie podróżował, do 2 lutego, do kilku paulińskich klasztorów w Polsce.

Do postaci bł. Euzebiusza nawiązują także tegoroczne rozważania „Pawełkowe”.

W 2020 roku paulinów czeka również szereg ważnych wydarzeń, dotyczących ich życia zakonnego. Jasna Góra jako najważniejszy pauliński klasztor zgromadzi w marcu uczestników Kapituły Generalnej, która dokona wyboru najwyższego przełożonego (generała, którego kadencja trwa 6 lat) i omówi najważniejsze sprawy dla całego Zakonu.

Bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia odegrał decydującą rolę przy powstaniu i założeniu Zakonu Paulinów. Posłannictwo paulinów, ich charakter, duchowość i działalność duszpasterska kształtowały się w ciągu wieków, ale sam początek wycisnął niezatarte rysy na jego obliczu. Tradycja zakonna o Euzebiuszu przekazała bardzo skromne wiadomości, bo źródła dotyczące początków historii Zakonu, zostały na skutek najazdów tureckich zniszczone. Ustne przekazy zadecydowały o tym, że późniejsi kronikarze zakonni poświęcają swemu Ojcu i Mistrzowi wiele uwagi. Przyjęło się mówić, że Euzebiusz był tylko organizatorem zakonu paulinów, gdyż o jego duchowości i charakterze zadecydowali także sami pustelnicy, którzy z inspiracji Euzebiusza utworzyli wspólnotę – pierwszą społeczność eremicką. Pustelnicy mieli przede wszystkim wielkie umiłowanie kontemplacji Boga w samotności, prowadząc nadal surowy tryb życia, wyrażający się w realizowaniu chrześcijańskiej pokuty. Euzebiuszowi udało się uratować i zachować te wartości w nowym stylu życia klasztornego. Ubogacił je jeszcze innymi jak np. wprowadzeniem modlitwy liturgicznej. Euzebiusz odegrał zasadniczą rolę przy tworzeniu się duchowości i charakteru Zakonu Paulinów.

Źródło: it/ Radio Jasna Góra

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content