Abp Wacław Depo: Powołanie to dar Boży, o który trzeba prosić

Wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej 5 października uroczyście rozpoczęły nowy rok akademicki. Z tej okazji Mszy św. w kościele seminaryjnym Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie przewodniczył abp Wacław Depo.

Eucharystię koncelebrowali: bp Andrzej Przybylski, bp Grzegorz Kaszak z diecezji sosnowieckiej oraz byli i obecni wykładowcy seminarium. W rozmowie z Radiem FIAT abp Wacław Depo powiedział, że czynnikiem decydującym o pójściu za głosem powołania jest wolność. – To ona decyduje o tym, czy ktoś usłyszy ten głos i będzie wierny łasce Bożej, czy zlekceważy go. Ci, którzy przychodzą do seminarium, są wolni w swoim wyborze. Wzywa ich tutaj pewien impuls i dar Bożej łaski, po to, żeby zrealizowali drogę powołania, dlatego prośmy, żeby ta wolność owocowała dobrem, pragnieniem prawdy i służby Bogu i ludziom.

Zdaniem bp. Grzegorza Kaszaka musimy być wdzięczni za tych, którzy zdecydowali się wstąpić do seminarium i prosić o nowe powołania. – Musimy realizować to, o co prosił nas Pan Jezus: <<Proście Pana żniwa>>. Trzeba więcej modlitwy, poświęcenia i ofiary w intencji odkrycia powołania przez młodego człowieka. To nie jest tak, że Pan Jezus nie powołuje. Przecież Jemu zależy na Kościele. Ze strony młodego człowieka potrzeba jednak decyzji i odpowiedzi na to wołanie.

O wyzwania, z jakimi przyjdzie zmierzyć się podczas rozpoczętego roku akademickiego, zapytaliśmy rektora częstochowskiego seminarium, ks. dr. Grzegorza Szumerę. – Wyzwaniem jest na pewno umacnianie tożsamości kapłańskiej tych, którzy się tutaj formują. Dzisiejszy świat jest zmienny. Potrzebujemy więc stałych punktów odniesienia, a świadomość własnej tożsamości jest takim punktem.

Po Mszy św. druga część inauguracji roku akademickiego odbyła się w auli seminaryjnej. Zaczęła się tradycyjnie od odśpiewania przez scholę hymnu “Gaude Mater Polonia”. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, m.in. prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Roman Bogacz. – Współczesny kapłan idzie razem z ludem drogą do zbawienia. Nie nakazuje, nie naucza ex catedra, ale jest przewodnikiem, który towarzyszy. Wiemy, że dzisiaj niszczy się autorytety. W ostatnim czasie próbuje się podważyć zwłaszcza autorytet kapłana. Stąd bardzo gratuluję tym, którzy mimo takiego nacisku antykościelnego i antyklerykalnego mieli odwagę iść pod prąd i przekroczyć progi seminarium. Gratuluję wszystkim alumnom powrotu z wakacji i tego, że pragną dalej formować się do kapłaństwa, bo droga powołania i służby Chrystusowi jest naprawdę piękną drogą.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Duch Święty – Bóg i główny kierownik duchowy” wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na zakończenie uroczystości odbyła się immatrykulacja kleryków I roku – trzech z archidiecezji częstochowskiej i jednego z diecezji sosnowieckiej.

W inauguracji roku akademickiego w częstochowskim seminarium uczestniczyli także przedstawiciele częstochowskich uczelni na czele z rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, prof. Anną Wypych-Gawrońską, księża reprezentujący seminaria z Radomia, Kielc i Kalisza, ojcowie paulini, byli i obecni pracownicy naukowi i administracyjni seminarium oraz klerycy.

Maciej Orman