„Akademia Rozwoju Kompetencji” to kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym wpisujący się w działania pod hasłem „Teraz Lepsza Praca”. Mają one na celu podnoszenie standardów zatrudnienia i rozwój kompetencji zawodowych częstochowian. Do 9 października potrwa druga rekrutacja do „Akademii Rozwoju Kompetencji”. Dzięki projektowi 200 osób będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje w poszukiwanych na lokalnym rynku pracy specjalnościach. Zorganizowane zostaną m.in. kursy tapicerskie, murarskie, tynkarskie, dla diagnostów samochodowych, spawaczy czy operatorów urządzeń.
W ramach projektu zaplanowano również dla nauczycieli i nauczycielek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego formy wsparcia, które rozwiną ich umiejętności w obszarach odpowiadających zapotrzebowaniu na pracowników, tak aby jak najbardziej dostosować świadczoną w Centrum ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. W tym celu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostanie m. in. doposażone w nowy sprzęt. Projekt realizowany będzie do 31 października 2018 r.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Przechodniej oraz w biurze projektu w Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.

ZD

foto źródło: UM Częstochowy