Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Rejonowego w Częstochowie akty oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, dotyczące popełnienia w sierpniu br. przestępstw na szkodę pracowników Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.

Ustalenia w tej sprawie omawia prokurator Piotr Wróblewski z biura prasowego częstochowskiej Prokuratury:

Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce 11 sierpnia 2022 roku. Wówczas to partnerka 42-letniego poszkodowanego wezwała pogotowie ratunkowe w związku z doznanym przez niego urazem nogi. W trakcie czynności ratunkowych mężczyzna ten znajdujący się pod wpływem alkoholu odepchnął ratownika medycznego i uderzył go pięścią w klatkę piersiową. Do podobnego zdarzenia doszło 26 sierpnia 2022 roku. Wówczas to ratownicy medyczni udzielali pomocy 58-letniemu mężczyźnie z raną ciętą ręki. Mężczyzna ten uderzył ratownika medycznego pięścią w twarz. Również znajdował się w stanie nietrzeźwości.

W postępowaniach Mariuszowi B. i Dariuszowi B. przedstawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych w trakcie pełnienia czynności służbowych:

Przesłuchani w charakterze podejrzanych przyznali się do zarzucanych im przestępstw. Zarzucane oskarżonym przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Przypomnieć należy, że osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych, co skutkuje dla sprawcy przestępstwa surowszą odpowiedzialność karną.

Skip to content