komputer laptop - kr

Jak informuje Biuro Promocji Akademii im. Jana Długosza, zakończył się etap oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs dotyczący sfinansowania programu „Antyplagiat”. Program służy weryfikacji prac pisanych przez studentów.

Projekt Akademii znalazł się na liście wniosków ocenionych pozytywnie. Uczelnia otrzyma na sfinansowanie programu ponad 240 tys. złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uruchomienie systemu ma nastąpić w styczniu 2016 r.

Każda praca dyplomowa ma być weryfikowana w programie antyplagiatowym, a oryginał archiwizowany w bazie.

Skip to content