11 czerwca Kościół wspomina św. Barnabę, Apostoła. Pochodził z Cypru. Przyjąwszy chrześcijaństwo całą swoją majętność przekazał Apostołom. Święty Barnaba dzisiaj jest patronem m.in. Florencji i Mediolanu, w którym według opowieści nauczał. Święty patronuje też wszelkiej działalności charytatywnej, między innymi częstochowskiej Fundacji św. Barnaby. – Dla nas jest to szczególny patron. Jako współpracownik św. Pawła był wielkim ewangelizatorem. Ewangelizacja tego patrona jest także inspiracją dla naszej misji, bo oprócz tego, że zajmujemy się działką charytatywną, to każdemu człowiekowi, którego spotykamy na swojej drodze staramy się mówić o Panu Bogu – mówi Agata Flis z  częstochowskiej  Fundacji św. Barnaby. Fundacja  w maju obchodziła 10. rocznicę swojej oficjalnej działalności.

Właściwe imię Barnaby brzmiało Józef, ale apostołowie dali mu przydomek Barnaba. Według Klemensa Aleksandryjskiego Barnaba należał do 72 uczniów Pana Jezusa i był krewnym św. Marka Ewangelisty. Według tradycji został pierwszym biskupem Cypru i tam – w Salaminie – poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie w roku 61.

PNP

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content