Muzeum Częstochowskie otworzyło nową siedzibę na Starym Rynku. Z tej okazji, od 18 sierpnia, każdy z nas może zobaczyć relikty sprzed kilkuset lat. Eksponaty prezentowane są wystawie „Historia Częstochowy, miasta nad Wartą”.

Ekspozycja zawiera wiele pamiątek z najstarszej części miasta, w tym fragmenty murów dawnego częstochowskiego ratusza. Intensywne prace nad jej stworzeniem trwały od 2019 roku, kiedy na terenie Starego Rynku rozpoczęto prace budowlane. Szczegóły przybliża dyrektor Muzeum Częstochowskiego Katarzyna Ozimek:

– To, że dzisiaj tu jesteśmy jest wynikiem projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu”. Dzięki temu m.in. mamy dzisiaj nowy obiekt Muzeum Częstochowskiego. Stała wystawa archeologiczno-historyczna przygotowana została przez pracowników Muzeum Częstochowskiego we współpracy z wieloma innymi osobami. Zobaczymy na ten wystawie blisko 300 różnych zabytków, pozyskanych w badaniach wykopaliskowych.

Historia pierwszych badań archeologicznych sięga 1960 roku, kiedy dokonano 24 odwiertów geologicznych. Umożliwiło to stwierdzenie, że osadnictwo w rejonie Starego Rynku istniało już w średniowieczu. Najistotniejszy dla dalszych prac wykopaliskowych okazał się natomiast rok 2006, o czym mówi częstochowska archeolog Iwona Młodkowska-Przepiórowska:

– Wtedy to na płycie Starego Rynku pojawiło się zapadlisko. Aby wyjaśnić przyczynę jego powstania, przeprowadzono badania sondażowe. Okazało się, że zapadlisko znajduje się nad pustką w postaci niezakopanej piwnicy. Stare Rynki są pod szczególną ochroną konserwatorską, dlatego też zapadła decyzja o konieczności przeprowadzenia badań wykopaliskowych na tym terenie.

Kolejne badania przeprowadzono w 2012 roku. Archeolodzy odkryli wówczas szereg kramów oraz warstwę świadczącą o tym, że kiedyś istniała w tym miejscu m.in. kuźnia.

Podczas wszystkich prac wykopaliskowych znaleziono wiele zabytków z XVI, XVII i XVIII wieku, relikty z wieku XX, a także monety z późnego średniowiecza, czy zabytki kultur pradziejowych. Eksponaty obejrzeć można w pawilonie na Starym Rynku. Zabytki wzbogacone zostały o różnorodne animacje multimedialne, które przenoszą oglądających w świat poprzednich stuleci. Podczas tworzenia wystawy wykorzystane zostały także efekty dźwiękowe, takie jak gwar Starego Rynku, karczmy, czy też jęki więźniów. Więcej na temat ekspozycji mówi jej kuratorka Magdalena Wieczorek-Szmal z Działu Archeologii Muzeum Częstochowskiego:

– Pod szklanym budynkiem znajdują się mury startego ratusza. To właśnie jego relikty stały się osnową dla opowieści o Częstochowie oraz historii Starego Rynku. Powstanie ekspozycji było trudnym zadaniem, wymagającym pokonania wielu barier architektonicznych oraz wnikliwej pracy badawczej. Wystawa to ciekawe połączenie artefaktów pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych na terenie Starego Miasta z surowymi murami odkrytego pierwszego miejskiego ratusza.

Wystawę „Historia Częstochowy, miasta nad Wartą” oglądać można od wtorku do niedzieli w pawilonie muzealnym na Starym Rynku. Szczegóły dotyczące ekspozycji znajdują się na stronie www.muzeumczestochowa.pl.

ABK

Skip to content