„Archiwa Rodzinne Niepodległej” to ogólnopolski projekt, którego jednym z elementów były spotkania warsztatowe zorganizowane przez Archiwum Państwowe w Częstochowie. Ich celem było inspirowanie do aktywnych poszukiwań i ochrony pamiątek oraz dokumentowania rodzinnej i lokalnej historii.

Akcja ma ponadto zachęcić do międzypokoleniowych rozmów z najbliższymi i przywoływania wspomnień. Ostatnie spotkanie odbyło się w ostatni poniedziałek września w budynku archiwum przy ul. Rejtana.

– W ramach projektu staramy się zwrócić uwagę na pamiątki, które każdy z nas posiada w swoim domu, a które nie zawsze na co dzień odkrywamy. Z biegiem czasu ulegają one zniszczeniu. Na warsztatach chcemy pokazać, że nawet w ramach domowych możliwości o pamiątki można się zatroszczyć i odpowiednio je zabezpieczyć – mówiła Elżbieta Surma-Jończyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie.

W ramach warsztatów zaplanowano indywidualne konsultacje z posiadaczami rodzinnych kolekcji oraz zwiedzanie wystawy przygotowanej z wybranych materiałów przekazanych do Archiwum przez częstochowian w formie darowizn.

– Częstochowianie dopiero od niedawna zaczęli przekazywać pamiątki na rzecz archiwum. Przychodzą do nas i pokazują nam, jakie dokumenty, zdjęcia, a nawet plany i mapy posiadają. Czasami chcą zasięgnąć naszej ekspertyzy odnośnie do wartości tych dokumentów – dodała dyrektorka.

Wśród takich materiałów znalazły się też prawdziwe perełki.

– Są to np. zbiory Ignacego Sowały, który interesował się sportem i przekazał nam dokumentacje różnych klubów sportowych od czasów przedwojennych. Mamy też ciekawe znaleziska, takie jak akta gminy Miedźno, dokumentację, która nigdzie w innym miejscu się nie zachowała, a znalazła się na Dolnym Śląsku, a następnie trafiła do naszego zasobu – zdradziła Ewa Dubaj, kierownik Oddziału Ewidencji Opracowania Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Jednym z głównych punktów warsztatów była prelekcja dotycząca genealogii przeprowadzona wspólnie z Jackiem Tomczykiem – prezesem Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej.

BNO

Skip to content