Autobusy hybrydowe – co dalej?

Sprawa autobusów hybrydowych zakupionych przez MPK Częstochowa nadal pozostaje nierozwiązana.

Szczegóły sprawy przypomina Piotr Wrona, radny Rady Miasta Częstochowy.

– Warunkiem przyznania dofinansowania było to, że w ciągu określonej jednostki czasu musi zostać spełniony efekt ekologiczny – mówi radny. – W tym przypadku efekt ekologiczny nie został spełniony z tego względu, że autobusy te stoją i eksploatowane są tylko takie, które ów efekt zaniżają. Z tego powodu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożył oświadczenie o rozwiązaniu przedmiotowej umowy i wezwał beneficjenta do zwrotu wypłaconych mu środków wraz z odsetkami, wynoszącymi około 6 mln zł rocznie.

Maciej Hasik, Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, przyznaje, że autobusy hybrydowe były wadliwe, ale jednocześnie zapewnia, że sprawa niebawem zostanie rozwiązana.

– Na chwilę obecną sytuacja wygląda tak, że na relacjach partnerskich MPK w Częstochowie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który koordynował projekt autobusów hybrydowych, są w trakcie negocjacji, które mają doprowadzić do szczęśliwego końca tego programu, a ściślej mówiąc uzyskania efektów, które program w swoich założeniach przewidywał, tzn. wprowadzenia w obieg autobusów o ekologicznym napędzie – mówi rzecznik. – Autobusy te sprawowały się różnie – narósł pewien mit wokół tego, jakie one były, aczkolwiek rzeczywiście sprawiały problemy. W obliczu tego, że pewnego razu doszło do zadymienia autobusu z pasażerami, zostały one wycofane, zaś cała sprawa oddana do analizy odpowiednim służbom – dodaje Hasik.

Radny Piotr Wrona za taki stan rzeczy bezpośrednio obarcza winą Prezydenta Miasta.

– My, jako radni poprzedniej kadencji, chcieliśmy odwieźć pana prezydenta od takiej decyzji – zaznacza radny. – Jeszcze na sesji sam prosiłem o dodatkowe gaśnice, ubezpieczenia i pytałem o to, czy prezydent jest świadom, jakie zagrożenie może to ze sobą nieść. Niestety decyzja została podjęta taka, a nie inna i pytanie brzmi, czy podwyżka opłat za bilety od 1 listopada i zniesienie zniżek dla dzieci są rzeczywiście uzasadnione tym, że wzrastają koszty funkcjonowania MPK, czy po prostu trzeba pokryć nieudaną inwestycję prezydenta Matyjaszczyka – podsumowuje Wrona.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie kwestia autobusów o napędzie hybrydowym doczeka się końca. Kwota, jaką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie domagał się od MPK Częstochowa, wynosi 60 mln zł.

MSI