Będą podwyżki za odbiór śmieci?

Pół roku temu pracę prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oceniali częstochowianie, teraz zrobią to radni. Co roku włodarz miasta zobowiązany jest do przedstawienia raportu o stanie miasta i sprawozdania finansowego, zadaniem Rady Miasta zaś jest ocena tych dokumentów i udzielenie bądź odmowa udzielenia mu absolutorium.

W praktyce kluczem jest matematyka, a wynik głosowania można łatwo przewidzieć.

– Niezależenie od oceny tych dokumentów czy polityki prezydenta, z pewnością można stwierdzić, że Krzysztof Matyjaszczyk uzyska wotum zaufania i absolutorium, ponieważ dysponuje większością w Radzie Miasta – komentuje radny z klubu PiS Paweł Ruksza.

Niewykluczone, że koalicja zagłosuje również za zmianą opłat za odbiór śmieci, bo taki projekt uchwały został uwzględniony w porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miasta Częstochowy.

– Zapowiadane są wysokie, bo 50-procentowe podwyżki opłat za śmieci – dodaje Ruksza.

W bogatym porządku obrad uwzględniono też m.in. zmiany w miejskim budżecie czy uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego. Początek sesji o godzinie 12.

MD