Będzie lepsze połączenie drogowe z Zamkiem Olsztyn

Fot. Radio Fiat

Dzięki funduszom przekazanym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gminie Olsztyn udało się uzyskać 640 tys. zł na ulepszenie infrastruktury do Zamku Olsztyn.

Inwestycja obejmuje infrastrukturę dojazdową, komunikacyjną i parkingową bezpośrednio pod zamkiem olsztyńskim, od strony rynku. O przedsięwzięciu mówi wójt gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski:

Zakładamy, że będzie to kosztowało ponad 800 tys. zł. Projekt obejmuje budowę drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, małej architektury i odwodnienia. Jest to teren na wzniesieniu więc przewidujemy budowę małych tarasów z murami oporowymi. Oczywiście to wszystko w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Dodatkowo na terenie olsztyńskiego zamku trwają prace rekonstrukcyjne. Koszt inwestycji to ponad 10 mln. zł:

Prace polegają na zabezpieczaniu ruin, wyniesieniu w górę murów zamkowych oraz budowane były podpory. Teraz stawiane są belki, które będą podporą dla sklepienia jednej z komnat.

Prace na olsztyńskim zamku rozpoczęły się w 2017 roku i potrwają do przyszłego roku. Efektem prac ma być rekonstrukcja jednego z najpiękniejszych i największego zamku Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

KP

Skip to content