Pomoc dla rolników z regionu częstochowskiego, którzy ucierpieli w wyniku susz to jeden z tematów omawianych na wtorkowej konferencji zorganizowanej w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tegoroczny klimat dał się we znaki rolnikom, wielu z nich poniosło straty w urodzaju, a co za tym idzie w zyskach. W porównaniu z ubiegłym rokiem zgłaszających jest kilkukrotnie więcej.

– Mamy zgłoszonych 5520 producentów rolnych, która susza dotknęła w województwie śląskim. Obecnie pracuje 79 komisji szacujących straty. Obecnie wiemy, że jest 2919 wniosków. Wymagają one obróbki i wysłania do ministerstwa, by następnie ARiMR mogła dokonać wypłat – wyjawił wicewojewoda śląski, Robert Magdziarz.

Wysokość wypłacanych bonifikat za hektar jest uzależniona od stopnia strat, jakie poniosły gospodarstwa.

– W przypadku, gdy szkoda wynosi powyżej 70% strat w danej uprawie, jest to stawka 1000 zł. W przedziale od 30% do 70% stawka pomocy wynosi 500 zł – tłumaczył Robert Frącyk, zastępca kierownika Biura Działań Społecznych i Środowiskowych śląskiego oddziału regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.

Kolejną poruszoną kwestią był nabór wniosków pomocowych na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. Pomoc finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwijać tę działalność.

– W ramach naboru wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych świadczonych na rzecz gospodarstw rolnych, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z trzech wskazanych kodów działalności. Podstawowym warunkiem jest świadczenie tych usług przez okres co najmniej 2 lat, poprzedzających dzień złożenia wniosku. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tys. zł, natomiast poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych – wyszczególniał Grzegorz Szymczyk z Biura Wsparcia inwestycyjnego śląskiego oddziału regionalnego ARMIRu w Częstochowie.

Nabór wniosków ruszył 7 października i potrwa do 20 listopada.

BNO