Fot. MZDiT w Częstochowie

Pełna dziur i wertepów ul. Złota w częstochowskiej dzielnicy Zawodzie zostanie wyremontowana. Koszt gruntownej przebudowy odcinka od ul. Legionów do ul. Mirowskiej wyniesie ponad 8,6 mln zł.

Jak tłumaczy Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, realizacja zadania rozpocznie się w przyszłym roku.

– W zakończonym postępowaniu przetargowym został wyłoniony wykonawca, który w ramach programu Lepsza Komunikacja w Częstochowie zrealizuje gruntowną przebudowę ul. Złotej na Zawodziu. Umowa na realizację niebawem zostanie podpisana umowa. Finalizowane są także formalności związane z dofinansowaniem zadania. Planowany zakres prac obejmuje m.in.: gruntowną przebudowę konstrukcji drogi, wymianę nawierzchni jezdni, budowę obustronnych chodników, budowę odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i instalację nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Roboty rozpoczną się wraz z początkiem nowego sezonu budowlanego w 2021 roku. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na połowę 2022 roku.

Większość środków przeznaczonych na inwestycję (5,1 mln zł) pochodzi z dofinansowania, przyznanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

ABK

Skip to content