Seniorzy/fot. gov.pl

Mieszkańcy powiatów częstochowskiego i kłobuckiego mogą ubiegać się o bezpłatną opiekę medyczną i społeczną. Warunkiem skorzystania z oferowanych usług jest ukończenie 65 lat. Projekt „W ochronie zdrowia i życia” finansowany jest ze środków unijnych.

O szczegółach wsparcia dla seniorów mówi koordynator projektu Marta Kozłowska, ekspert wsparcia i dyrektor ds. rozwoju w firmie OPIEKANOVA:

– Mamy usługi teleopiekuńcze. Nasi uczestnicy otrzymują specjalne urządzenia do teleopieki, przez które mogą łączyć się z teleopiekunami 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Osoby, które zmagają się z problemami kardiologicznymi, otrzymują zdalne urządzenia do EKG. Dzięki temu praca ich serca cały czas może być monitorowana. Mogą również wykonywać konkretne badania ustalone wcześniej z lekarzem, który pracuje w centrum telemedycznym. Takie urządzenie można też w funkcji holtera.

Wsparcie kierowane będzie w pierwszej kolejności do osób, które mają problemy zdrowotne. Jednym z warunków przystąpienia do projektu jest też brak wykonywania przez beneficjenta czynności zawodowych na mocy umowy o pracę.

– Mamy jeszcze wolne urządzenia, więc cały czas prowadzimy nabór. W projekcie może wziąć udział 300 uczestników. Rekrutacja będzie trwała jeszcze przez co najmniej dwa miesiące. Do udziału można zgłosić się w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta lub też do nas dzwoniąc na numer (32) 440-78-39.

Realizacja projektu „W ochronie zdrowia i życia” trwać będzie do końca 2022 roku. Wszelkie informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się również na stronach www.zaopiekowana.pl lub www.zaopiekowany.pl.

ABK

Skip to content