źródło fot.: BP KEP

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazała Częstochowie 364 tys. jednorazowych maseczek medycznych. Dystrybucja produktu wśród mieszkańców rozpocznie się 26 kwietnia i trwać będzie do wyczerpania zapasów.

Jedną z planowanych dostaw odebrał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego częstochowskiego magistratu. Jak tłumaczy naczelnik Rafał Kusal – zasady rozdziału maseczek nie są określone. W ich rozdysponowaniu mają za to pomóc instytucje miejskie, kościelne czy służby mundurowe:

– Nie narzucaliśmy żadnej organizacji sposobu dystrybucji czy wydzielania maseczek z uwagi na to, iż otrzymaliśmy je w paczkach po 50 sztuk. Bardzo trudno byłoby to wydzielać na poszczególne osoby. Sposób i zasady rozdzielania pozostawiamy tym organizacjom. W dystrybucję włączają się m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, spółdzielnie mieszkaniowe, straż miejska oraz urząd miasta. Punkty odbioru mają też zorganizować: miejski wydział kultury (w budynku odwachu przy ratuszu) oraz Centrum Informacji Turystycznej w III Alei.

Według informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do Częstochowy może trafić nawet 850 tys. maseczek – średnio 4 na jednego mieszkańca:

– Jeśli chodzi o odbiór pozostałej części maseczek, termin nie jest na jeszcze znany. Oczywiście, jak tylko produkt się pojawi, poinformujemy o tym Państwa za pośrednictwem mediów. Jako miasto za maseczki nie płaciliśmy – dodaje Rafał Kusal.

Udział w dystrybucji jednorazowych maseczek ochronnych będzie miała również Kuria Metropolitalna w Częstochowie. Więcej na ten temat mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

– O tym, jak ważne jest zachowanie wszelkich zasad ostrożności w walce z pandemią, słyszymy niemal każdego dnia. To m.in. komunikat dotyczący maseczek, które mają nas chronić przed zakażeniem. Zaangażowanie parafii w inicjatywę dystrybucji maseczek jest niewątpliwie dobrą opcją. Często zdarza się, że kapłani posługujący wśród parafian, wiedzą kto potrzebuje wsparcia lub pomocy

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemicznego noszenie maseczek w polskiej przestrzeni publicznej jest obowiązkowe.

ABK

Skip to content