Bezpłatne porady prawne na AJD

Chcesz uzyskać bezpłatną poradę prawną? Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ponownie uruchamia Poradnię Prawa Administracyjnego. Znajduje się ona w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4, pokój 3.28.

Studencka Poradnia Prawa to organizacja zrzeszająca studentów kierunku Prawa i Administracji, dla których priorytetem jest udzielanie nieodpłatnie porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata czy radcy prawnego.

Uzyskanie porady prawnej jest bardzo proste. Osoby pragnące skorzystać z pomocy, winny udać się na dyżury. Terminy przyjęć petentów publikowane są na stronie Poradni w zakładce „Terminy dyżurów”. Możliwe jest również zgłaszanie spraw drogą listowną, bądź przez pocztę elektroniczną.

Poradnia Prawa Administracyjnego prowadzi swoją działalność wyłącznie w zakresie prawa administracyjnego, a także świadczy pomoc przy konstruowaniu pism adresowanych do instytucji publicznych.

Całokształt działalności Poradni odbywa się pod nadzorem wyspecjalizowanej kadry opiekunów.

Szczegółowe informacje na temat bezpłatnych porad prawnych można uzyskać pod numerem telefonu 34 378-31-76 lub pod podobnym numerem z końcówką -78. W poniedziałki poradnia jest czynna w godzinach 17.00-18.30, we wtorki – 13.00-15.00 oraz 17.00-18.00, w środy – 15.15-17.15, a w czwartki: 11.30-13.00.

PK