„Rodzina sanktuarium życia” to słowa zaczerpnięte z Evangelium vitae Świętego Jana Pawła II, które były hasłem 35. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Wspólnoty małżeńskie i rodzinne zrzeszyły się, aby razem uczestniczyć w modlitwach za trwałość małżeństw.

Dwudniową pielgrzymkę rozpoczęto sobotnią Mszą św. w intencji Ojczyzny. Głównym punktem była jednak wczorajsza Eucharystia na Jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla, przewodniczącego Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski.

– W perspektywie wiary małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny (mocno to trzeba dzisiaj podkreślać), a dalej rodzina i nowe życie to dary, które otrzymujemy od Boga. Człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci to dar od Boga. Jest tak cenny, że Bóg przeznaczył go do Życia Wiecznego i zjednoczenia z sobą. Godność człowieka to nie jedno z wielu błyskotliwych haseł medialnych, ale istotna wartość osoby, ponieważ swoje uzasadnienie i przyczynę ma właśnie w Nim – Stwórcy i Odkupicielu człowieka – głosił w homilii bp diecezji toruńskiej.

Podczas Mszy św. zostały odnowione przyrzeczenia małżeńskie oraz ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego.

– Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wartości i wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia? Bóg wszechmogący, od którego podchodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i niech wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania dzisiaj ponowione i zasłużyli na Życie Wieczne. Amen.

W programie pielgrzymki zaplanowano m.in. zwiedzanie wystawy zatytułowanej „Matki mężne czy szalone?”. Z kolei niedzielną Mszę św. poprzedziło spotkanie w Sali o. Kordeckiego „Rodzina wobec dramatu dziecka utraconego” oraz wykład o ochronie prawnej dziecka w Polsce.

BNO

Skip to content