„Bóg, Honor, Ojczyzna” – konferencja IPN

W hotelu „Złote Arkady” trwa ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Bóg, Honor, Ojczyzna – Imponderabilia w wojsku, aparacie bezpieczeństwa i służbach specjalnych”. Rozpoczęła się ona w środę 8 czerwca i potrwa do piątku 10 czerwca.

Celem konferencji jest zaprezentowanie szczegółowych badań nad problemem postrzegania Ojczyzny, patriotyzmu, suwerenności państwa, wiary w Boga, tradycji, honoru, etosu czy zasad etyki, jakie miały towarzyszyć żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych na przestrzeni dziejów. „Bóg, Honor, Ojczyzna” to dewiza Wojska Polskiego stanowiąca idealne ujęcie wierności państwu.

– Te słowa określają w pewien sposób etos służby wojskowej oraz innych formacji państwowych. Podczas konferencji stawiamy pytanie o obecność tych wartości w służbie wojskowej i innych formacjach, a także o obecność zasad etycznych i o wymiar praktyczny, czyli w jakim stopniu formułowane w ten sposób zasady były faktycznie stosowane przez żołnierzy i funkcjonariuszy. Przedmiotem tej konferencji była też ich kondycja moralna – tłumaczył Andrzej Sznajder, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Program trzydniowej konferencji jest podzielony na trzy odrębne okresy historii, począwszy od 1918 roku do czasów współczesnych.

– Pierwszy to II Rzeczpospolita i II wojna światowa, czyli pierwszy okres niepodległości państwa polskiego, kształtowania się Wojska Polskiego i Służb Specjalnych. Kolejny to okres Polski Ludowej, czyli aparat represji i tzw. Ludowe Wojsko Polskie. Trzeci dzień to czasy współczesne. Mamy tu co prawda przygotowany tylko jeden panel na ten temat, ale odwołuje się on do współczesnych tradycji, które jednostki wojskowe celebrują, ale jak się okazuje, w odniesieniu do Polski Ludowej – wyjaśnił Bartosz Kapuściak, z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach oraz Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie.

W konferencji weźmie udział łącznie 50 panelistów z regionu oraz kraju. Odbywa się ona w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Komunistyczny aparat represji”.

BNO

 

Galeria: Radio Fiat

Skip to content