Prokuratura Okręgowa w Częstochowie przedstawiła 5 osobom zarzuty popełnienia oszustw i przestępstw korupcyjnych, dotyczące realizacji przebudowy drogi DK-1 w Częstochowie.
Od 2015 roku Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne śledztwo w sprawie oszustw i przestępstw korupcyjnych, popełnionych w trakcie realizacji w latach 2012-2014 inwestycji w postaci przebudowy drogi DK-1 w Częstochowie.
W toku śledztwa, w dniach 20-22 września b.r. prokurator przedstawił 5 osobom zarzuty popełnienia przestępstw. Spośród nich trzy osoby były pracownikami firmy wykonującej roboty budowlane, a dwie pracownikami firmy, pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zarzuty dotyczą oszustwa na szkodę Miasta Częstochowa, poprzez zawyżanie przez wykonawcę przysługującego mu wynagrodzenia za roboty budowlane. Z wstępnych ustaleń wynika, że na skutek działania podejrzanych Miasto Częstochowa mogło ponieść szkodę w wysokości około 2.900.000 zł. Zawyżanie wynagrodzenia polegało na wprowadzaniu w błąd inwestora, poprzez podawanie ilości robót przekraczających faktyczne wykonanie oraz używanie materiałów gorszej jakości, niż określona w umowie.
Prokurator przedstawił także podejrzanym zarzuty związane z wręczeniem korzyści majątkowej w kwocie około 250.000 zł inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Korzyść ta miała być wręczona w zamian za akceptację przez inspektora zawyżonego wynagrodzenia wykonawcy.
Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia.
Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie wobec wszystkich podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, motywując wnioski obawą matactwa oraz surową karą grożącą podejrzanym.
W dniu 22 września 2017 roku Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratora. Sąd Rejonowy stwierdził, że w sprawie zebrano obszerny materiał dowodowy, wskazujący na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw, jednakże w ocenie sądu w postępowaniu nie zachodzi obawa matactwa.
Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złoży do Sądu Okręgowego w Częstochowie zażalenie na decyzję o odmowie zastosowania tymczasowego aresztowania.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

Skip to content