Śląski Konserwator Zabytków w Katowicach przesłał do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku przy ul. Popiełuszki 4/6. W tym miejscu znajduje się aktualnie siedziba MZDiT. Zaistniała sytuacja może nieść wiele skutków dla instytucji i jej pracowników.

– Głównym efektem przeniesienia budynku do rejestru zabytków jest fakt, że każde prace remontowe muszą być zaakceptowane przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Od tego roku zmieniły się przepisy i już podczas postępowania administracyjnego zabronione są wszelkie prace mogące nawet w małym stopniu zmienić wygląd budynku pod groźbą kary nawet do pół miliona zł. Mimo wszystko to, że budynek będzie uznany za zabytek nie powinno nieść żadnych negatywnych konsekwencji dla funkcjonowania placówki – mówi Mirosław Rymer, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach:

Każdy z wniosków jest rozpatrywany indywidualnie, więc nie można przewidzieć kiedy będzie decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego Śląskiego Konserwatora Zabytków można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie – tutaj.

Skip to content