Budżet miasta uchwalony

Fot. Radio Fiat

Podczas ostatniej sesji, 17 grudnia, Rada Miasta Częstochowy uchwaliła budżet na 2021 rok. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, przeciwko było 8. Łącznie zaplanowano 59 inwestycji za kwotę ponad 300 mln zł. Wśród nich: budowa połączenia komunikacyjnego ulicy 1-Maja z Krakowską, rozbudowa Stadionu Rakowa czy też przebudowa Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budżet składa się z dochodów, które wynoszą prawie miliard 590 mln zł oraz wydatków rzędu miliarda 634 mln zł. Deficyt sięgnie więc ponad 37 mln zł. Sprawę komentuje radny Paweł Ruksza.

– Stąd właśnie kredyt na koniec 2021 roku, czyli zadłużenie miasta, które wyniesie już 638 mln. Miarą przydatności budżetu dla miasta są wydatki majątkowe (inwestycje). Niestety przeznaczono na nie jedynie 312 mln zł. (19% całego budżetu). Nie jest to wiele. Przykładowo – Gliwice, których dochód jest o 100 mln mniejszy niż Częstochowy, na inwestycje mają 612 mln zł. Inwestują dwa razy więcej, niż robi się to w Częstochowie.

Jak dodaje radny, rozdzielenie środków na zadania jest nieadekwatne do potrzeb miasta. Plany budżetowe obejmują kilkadziesiąt inwestycji. Ich realizacja nie jest jednak pewna z powodu zbyt małej ilości środków, przeznaczonych na konkretne zadanie.

– W takim budżecie nie jesteśmy w stanie wiele zrobić. W budżecie znalazły się inwestycje przesuwane z roku na rok, takie jak: przebudowa dróg DK-1 oraz DK-46. Odkąd jestem radnym, te propozycje pojawiają się w budżetach. Podobnie sprawa wygląda z rozbudową ulic Dekabrystów i Okulickiego czy też powstaniem nowej linii tramwajowej na Parkitce, gdzie zarezerwowane jest jedynie 200 tys. zł. (za taką kwotę nawet projektu nie można zrobić). W budżecie znalazła się też rozbudowa ul. Jesiennej, która nie wymaga przecież remontu. Dodatkowo mamy też budowę bardzo ważnego połączenia komunikacyjnego ul. 1-Maja z Krakowską. Ta inwestycja może dojść do skutku, ponieważ 8 mln zł. pochodzi z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Oprócz inwestycji, środki budżetowe przeznaczone są m.in. na edukację, sport, opiekę społeczną czy też programy opieki zdrowotnej, takie jak: rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej  dla seniorów – 100 tys. zł., program szczepień ochronnych  przeciwko grypie  – 100 tys. zł. czy też profilaktyka stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych – 30 tys. zł.

ABK