Chcesz zapłacić podatek? Przygotuj gotówkę

terminal platniczy

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że w związku z trwającym postępowaniem ofertowym na najem terminala płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych z dniem 4 stycznia 2016 r. nie będzie możliwa zapłata podatków stanowiących dochód Gminy Częstochowa kartą płatniczą na stanowisku D-7 w Biurze Obsługi Interesanta.

Ważną informacją jest również to, że w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. zmianą ustawy Ordynacja podatkowa, wprowadzoną ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2015 r.poz. 1649) koszty zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą kart płatniczych będą przeniesione na osobę dokonującą tej transakcji.
Zgodnie z brzmieniem art. 6 §2a  zmienionej ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku zapłaty podatku za pomocą innego instrumenty płatniczego podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych z tą zapłatą.

źródło: foto: terminalplatniczy.blog.pl

Skip to content