Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Częstochowy zbiera informacje o potencjalnym zainteresowaniu mieszkańców programem „Ciepłe Mieszkanie”, aby jak najlepiej przygotować się do podziału środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deklaracje mieszkańców Częstochowy pozwolą określić wielkość i zasady zaplanowanego dofinansowania. Jaki jest cel programu „Ciepłe Mieszkanie” wyjaśnia Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Urzędu Miasta Częstochowa:

– Celem programu jest wsparcie właścicieli lub współwłaścicieli mieszkań, którzy chcą pozbyć się nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i zamontować ekologiczne źródła ogrzewania (kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę cieplną) lub skorzystać z podłączenia do ciepła sieciowego czy innego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo dofinansowane mogą zostać inwestycje w zakresie zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji gazowej w mieszkaniu. Ponadto przewidziano też dotacje do wymiany okien i drzwi. Kwota dofinansowania zależna będzie od dochodów właściciela lokalu:

– Mieszkaniec Częstochowy z dochodem do 120 tys. zł rocznie może uzyskać pomoc w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 17 500 zł. Rodzina z Częstochowy z dochodem miesięcznym do kwoty 1 673 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym może otrzymać pomoc w wysokości do 65% kosztów, nie więcej niż 26 900 zł. Rodzina z Częstochowy, w której dochody na osobę nie przekraczają 900 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, może otrzymać pomoc w wysokości do 95% poniesionych kosztów, nie więcej niż 39 900 zł na lokal mieszkalny.

Warunkiem uzyskania dotacji jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2025 r. W związku z zamiarem przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie” najlepiej kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska. Na stronie UM podane są numery telefonów do konkretnych osób, które zajmują się tym programem.

– W informacji prosimy o przekazanie wstępnej informacji: czy posiada się prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do lokalu znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym na terenie Częstochowy. Jakie przedsięwzięcie w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła jest planowane. W którym progu dochodowym znajduje się rodzina ubiegająca o wsparcie planowanego przedsięwzięcia. Informacje takie są niezbędne w celu właściwego zaprogramowania wielkości i zasad rozdziału środków uzyskanych przez Urząd Miasta Częstochowy na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Wszystkie informacje od mieszkańców Częstochowy, którzy chcą zgłosić się do programu będą zbierane do 9 września 2022 r.

Skip to content